skip to Main Content

Vårt team

Ledning

Joni Sayeler

VD, Senior Patent Information Specialist, Certified QPIP

Joni Sayeler är magister i fysik från Linköping med inriktning mot mikrodatorer och medicinsk teknik. Mellan åren 1996-2000 arbetade han som teknisk handläggare och utbildare på enheten för elkraft, elektronik och medicinsk teknik vid Patent- och Registreringsverket. Joni är VD, samt ansvarig för marknadsföring och ekonomi på Uppdragshuset.

Sofie Wikström

Teamledare, Senior Patent Information Specialist, Certified QPIP

Sofie Wikström har studerat till civilingenjör i elektroteknik med inriktning mot artificiella neuronnät från KTH. Under 2001 arbetade Sofie på Swedish Institute of Computer Science, SICS. Mellan åren 2002-2004 arbetade hon som teknisk handläggare på enheten för kommunikationselektronik, krypteringsteknik samt medicinsk teknik vid Patent- och Registreringsverket.

Linus Wretblad

Vice VD, Senior Patent Information Specialist, Certified QPIP

Linus Wretblad är civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik från Linköping. Han har även ett års studier i mikroelektronik från Université Joseph Fourier, Grenoble. Under tiden 1996-2000 arbetade han bland annat som teknisk handläggare och med extern utbildning på enheten för tele, data och elektronik vid Patent- och Registreringsverket. Linus är ansvarig för varumärkesstrategier på Uppdragshuset.

Konsulter

Catharina Karlsson

Senior Patent Information Specialist, , Certified QPIP

Catharina Karlsson är civilingenjör i teknisk fysik från KTH. Mellan åren 2001-2005 arbetade hon som teknisk handläggare på enheten för telekommunikation vid Patent- och Registreringsverket.

Lena Malmgren

Senior Patent Information Specialist, Certified QPIP

Lena Malmgren är civilingenjör i elektroteknik med inriktning mot medicinsk teknik från KTH. Efter examen arbetade hon på patentbyrån Kransell & Wennborg. Mellan 2005-2006 arbetade hon på PRV InterPat som informationsspecialist där hon bland annat ansvarade för bevakningstjänster.

Anders Olsson

Senior Patent Information Specialist, Certified QPIP

Anders Olsson är civilingenjör i elektroteknik med inriktning mot trådlösa system från KTH. Mellan åren 2008-2010 arbetade han som teknisk handläggare på enheten för telekommunikation med specialisering på radiokommunikation vid Patent- och Registreringsverket. Anders har även arbetat som elkraftskonsult inom eldistribution på konsultföretaget Sweco Energuide AB (2006-2008).

Lars Henriksson

Senior Patent Information Specialist, Certified QPIP

Lars Henriksson är civilingenjör i elektroteknik från KTH. Mellan åren 1989-1992 arbetade han som teknisk handläggare inom telekommunikation vid Patent- och Registreringsverket. Mellan åren 1992-2014 arbetade han på World Patent Technology AB med bedömningar av patenterbarhet och analyser av teknisk dokumentation ur ett innovationsperspektiv. Han har specialiserat sig inom teknikområdena mobiltelefoni, hushållsmaskiner och elektronikapplikationer inom fordonsteknik.

Fredrik Magnusson

Senior Patent Information Specialist

Fredrik Magnusson är civilingenjör i Farkostteknik med inriktning mot flygteknik/strömningsmekanik från KTH. Mellan åren 2015-2017 arbetade han som patentingenjör på enheten för transport- och fordonsteknik vid Patent- och Registreringsverket.

Qingyi Pan

Patent Information Specialist

Qingyi har en kandidatexamen i fordonsteknik från Shanghai Normal University och en mastersexamen i maskinteknik från Linköpings Universitet. Hon började på Uppdragshuset 2018 som en av de första att delta i företagets interna traineeprogram.

Máté András Kondor

Patent Information Specialist

Máté har en kandidatexamen i elkraftteknik från Tekniska Universitetet i Budapest och därefter en mastersexamen i innovativ energiteknik från KTH i Stockholm och Tekniska Universitetet i Eindhoven. Han började på Uppdragshuset 2018 som en av de första att delta i företagets interna utbildningsprogram.

Conor Wallace

Patent Information Specialist

Conor har en magisterexamen i flyg- och rymdteknik från University of Leeds, England. Efter sin examen har han arbetat inom både fordons- och byggindustrin. Conor började på Uppdragshuset 2018 och har genomgått företagets interna utbildningsprogram.

Karina Niskanen

Patent Information Specialist

Karina är civilingenjör i teknisk fysik och har en doktorsexamen i fasta tillståndets fysik från Uppsala universitet. Mellan 2011 och 2019 arbetade hon som patentombud på Aros Patent AB och skrev och hanterade patentansökningar inom bland annat elektronik, mekanik, telekommunikation, elkraft och pappers- och massateknik.

Hans Eriksson

Senior Patent Information Specialist, marknadsföring och kundvård Tyskland

Hans Eriksson är civilingenjör i elektroteknik från KTH. Under åren 1997-2000 arbetade han som teknisk handläggare inom elkraftteknik vid Patent- och Registreringsverket. Under åren 2001-2006 och 2009-2019 arbetade han som teknisk handläggare vid det Europeiska Patentverket (EPO), inom områdena belysning, telekommunikation och elektriska fordon. Hans har även arbetet som patentombud, 2006-2009, vid Bergenstråhle & Partners, huvudsakligen inom telekommunikation och medicinska teknik. Hans arbetar som patentinformationsspecialist och är ansvarig för kundvård samt marknadsföring i Tyskland.

Omar Al-Askary

Senior Patent Information Specialist

Omar har en doktorsexamen från KTH (Kungliga Tekniska Högskolan) i radiokommunikation inom kodningsteori och speciellt avkodning av sammanlänkade koder. Efter disputationen har Omar jobbat på svenska patent- och registreringsverket, (PRV) 2006-2019, som granskare på enheten för telekommunikationsteknik. Han har även får bred erfarenhet av IP genom att arbeta inom företag som patentingenjör på ABB och startups som medgrundare av IAMIP. Omars expertisområden är telekommunikation, kryptering, artificiell intelligens och maskininlärning

IT

Daniel Roast

IT-utvecklare

Daniel Roast har kandidatexamen från Södertörns Högskola och KTH i IT, Medier och Design. Därefter fullföljde Daniel magisterprogrammet i mediateknik och interaktionsdesign. Daniel har tidigare bland annat jobbat som projektadministratör på Svenska Kraftnät (2006-2007). Daniel är IT-utvecklingsansvarig, programmerare och tekniker.