skip to Main Content

Vårt team

Ledning

Joni Sayeler

PR & Key Account Manager, Senior Patent Information Professional

Joni Sayeler är magister i fysik från Linköping med inriktning mot mikrodatorer och medicinsk teknik. Mellan åren 1996-2000 arbetade han som teknisk handläggare och utbildare på enheten för elkraft, elektronik och medicinsk teknik vid Patent- och Registreringsverket. Joni är ansvarig för marknadsföring och PR.

Sofie Wikström

Teamledare, Senior Patent Information Professional

Sofie Wikström har studerat till civilingenjör i elektroteknik med inriktning mot artificiella neuronnät från KTH. Under 2001 arbetade Sofie på Swedish Institute of Computer Science, SICS. Mellan åren 2002-2004 arbetade hon som teknisk handläggare på enheten för kommunikationselektronik, krypteringsteknik samt medicinsk teknik vid Patent- och Registreringsverket.

Linus Wretblad

VD & CFO, Senior Patent Information Professional

Linus Wretblad är civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik från Linköping. Han har även ett års studier i mikroelektronik från Université Joseph Fourier, Grenoble. Under tiden 1996-2000 arbetade han bland annat som teknisk handläggare och med extern utbildning på enheten för tele, data och elektronik vid Patent- och Registreringsverket. Linus är företagets vd och ekonomiansvarig.

Konsulter

Fredrik Magnusson

Senior Patent Information Professional

Fredrik Magnusson är civilingenjör i Farkostteknik med inriktning mot flygteknik/strömningsmekanik från KTH. Mellan åren 2015-2017 arbetade han som patentingenjör på enheten för transport- och fordonsteknik vid Patent- och Registreringsverket.

Catharina Karlsson

Senior Patent Information Professional

Catharina Karlsson är civilingenjör i teknisk fysik från KTH. Mellan åren 2001-2005 arbetade hon som teknisk handläggare på enheten för telekommunikation vid Patent- och Registreringsverket.

Lena Malmgren

Senior Patent Information Professional

Lena Malmgren är civilingenjör i elektroteknik med inriktning mot medicinsk teknik från KTH. Efter examen arbetade hon på patentbyrån Kransell & Wennborg. Mellan 2005-2006 arbetade hon på PRV InterPat som informationsspecialist där hon bland annat ansvarade för bevakningstjänster.

Anders Olsson

Senior Patent Information Professional

Anders Olsson är civilingenjör i elektroteknik med inriktning mot trådlösa system från KTH. Mellan åren 2008-2010 arbetade han som teknisk handläggare på enheten för telekommunikation med specialisering på radiokommunikation vid Patent- och Registreringsverket. Anders har även arbetat som elkraftskonsult inom eldistribution på konsultföretaget Sweco Energuide AB (2006-2008).

Lars Henriksson

Senior Patent Information Professional

Lars Henriksson är civilingenjör i elektroteknik från KTH. Mellan åren 1989-1992 arbetade han som teknisk handläggare inom telekommunikation vid Patent- och Registreringsverket. Mellan åren 1992-2014 arbetade han på World Patent Technology AB med bedömningar av patenterbarhet och analyser av teknisk dokumentation ur ett innovationsperspektiv. Han har specialiserat sig inom teknikområdena mobiltelefoni, hushållsmaskiner och elektronikapplikationer inom fordonsteknik.

Li Li

Senior Patent Information Professional

Li Li är civilingenjör med inriktning mot optisk kommunikation från Pekings Universitet för Post och Telekommunikation i Kina. Li har efter examen varit anställd på ZTE i Kina som testare för optisk apparatur. Under tiden 2010-2014 arbetade Li som patenthandläggare på avdelningen på telekommunikation och datorn vid Kinesisk Patent Verket (SIPO).

Qingyi Pan

Patent Information Professional

Qingyi har en kandidatexamen i fordonsteknik från Shanghai Normal University och en mastersexamen i maskinteknik från Linköpings Universitet. Hon började på Uppdragshuset 2018 som en av de första att delta i företagets interna traineeprogram.

Máté András Kondor

Patent Information Professional

Máté har en kandidatexamen i elkraftteknik från Tekniska Universitetet i Budapest och därefter en mastersexamen i innovativ energiteknik från KTH i Stockholm och Tekniska Universitetet i Eindhoven. Han började på Uppdragshuset 2018 som en av de första att delta i företagets interna utbildningsprogram.

Conor Wallace

Patent Information Professional

Conor har en magisterexamen i flyg- och rymdteknik från University of Leeds, England. Efter sin examen har han arbetat inom både fordons- och byggindustrin. Han började på Uppdragshuset 2018 och genomgår för närvarande företagets interna utbildningsprogram.

Torsten Lindholm

Affärsutvecklare

Torsten Lindholm innehar en juristexamen, Master of Law, från Stockholms Universitet med inriktning mot immaterialrätt. Han har en entreprenöriell bakgrund och har mellan åren 2008 – 2016 bedrivit försäljning av digitala tjänster samt startat två företag. Torsten är ansvarig för affärsutveckling

IT

Daniel Roast

IT-utvecklare

Daniel Roast har kandidatexamen från Södertörns Högskola och KTH i IT, Medier och Design. Därefter fullföljde Daniel magisterprogrammet i mediateknik och interaktionsdesign. Daniel har tidigare bland annat jobbat som projektadministratör på Svenska Kraftnät (2006-2007). Daniel är IT-utvecklingsansvarig, programmerare och tekniker.