skip to Main Content

Om Uppdragshuset

Vad vi gör

Uppdragshuset erbjuder tjänster med fokus på två verksamhetsområden:

  • Konsulttjänster med sökningar, analyser och innovationsrådgivning
  • Utveckling av IT-verktyg för att stödja arbetet med innovationer och idéer

Via våra konsulttjänster erbjuder vi praktiska och nyttiga råd kring risker och möjligheter med immaterialrätt. Vi har specialistkunskap och lång erfarenhet av att söka i, analysera och bedöma teknisk information. Det innefattar bland annat nyhetsundersökningar, intrångsanalyser, validitetssökningar och kartläggningar av konkurrenter.

IT-verktygen vi utvecklar stödjer och effektiviserar det praktiska innovationsarbetet. Det webbaserade verktyget ArchiveOnline förenklar arbetsflödet för bland annat omvärldsbevakningar och innovationsprocesser. Analysmodulen AutoMatch underlättar prioriteringar och beslut kring nya idéer genom att jobba i bakgrunden med att automatiskt ta fram beslutsunderlag i form av dokument som liknar den aktuella idén.

Vilka vi vänder oss till

Vi har främst tre kategorier av kunder:

  • Företag som bedriver utveckling och R&D,
  • Patentombudsfirmor och advokatfirmor
  • Innovationsfinansiärer, som riskkapitalister, banker, ALMI, innovationskontor, universitet, etc.

Bredden bland våra kunder ger oss en god insyn i och förståelse för användning av immateriella rättigheter som affärsverktyg för aktörer med olika behov. Geografiskt spänner våra kunder från Asien till USA, även om en majoritet av dem finns i Europa.

Vilka vi är

Uppdragshuset består idag av sexton konsulter som är uppdelade på en avdelning med informationsspecialister och innovationsrådgivare inom immaterialrätt (IPR), samt en IT-avdelning med tre IT-utvecklare för utveckling och konstruktion av nya stödjande verktyg.

Våra konsulter har en gedigen teknisk kompetens och lång erfarenhet av innovationsrådgivning. Konsulterna är alla ingenjörer och har tidigare arbetat på nationella patentverk med att granska och bedöma såväl nationella som internationella patentansökningar. Våra IT-utvecklare har lång erfarenhet av olika utvecklingsprojekt både internt och i samarbete med kunder.

Se mer ingående presentationer av oss som jobbar på Uppdragshuset här.