skip to Main Content

Engagemang

Sedan Uppdragshuset startade har vi engagerat oss inom immaterialrättsbranschen på olika sätt. Uppdragshuset har till exempel sedan flera år en representant i Svenska industrins IP Förenings styrelse (SIPF) och sitter med i styrelsen för det europeiska samarbetet för informationsspecialister CEPIUG, (Confederation of European Patent Information User Groups) via den svenska dotterföreningen SIPIG (Svenska IP Informations Gruppen). Vi är även aktiva i det europeiska arbetet för framtagandet av en standard kring Innovation Management, med en representant i SIS arbetsgrupp.

Vi är anslutna till Sepaf, branschföreningen för patentbyråer i Sverige. Dess syfte är att upprätthålla god etik och hög yrkesskicklighet i branschen. Sepafs allmänna uppdragsvillkor är en trygghet för kunderna. Etikkommittén övervakar att de etiska riktlinjerna följs, den byrå som bryter mot regelverket ställs till ansvar.

Uppdragshuset debatterar och utbildar
Vi engagerar oss aktivt i branschfrågor och debatterar immaterialrättsfrågor i olika medier. Uppdragshuset har bjudits in som talare vid flera internationella konferenser, bl.a. IRFs (Information Retrieval Faculty) symposium 2010 i Wien och EPOPIC (European Patent Office Information Conference) 2008 i Stockholm.

Uppdragshuset stödjer aktivt spridning av teknikinformation genom att tillhandahålla sajten Nordiska Patent. Där finns samtliga patent från de nordiska länderna, kostnadsfritt sökbara för allmänheten.

Välgörenhet
Uppdragshuset har sedan verksamhetsstarten bidragit till olika välgörande ändamål. I dagsläget stödjer vi BRIS, Hjärt & Lungfonden samt Snilleblixtarna.