skip to Main Content

Historik

Uppdragshuset Sverige AB bildades år 2000 av fyra patentingenjörer. De första åren fokuserade vi på tjänster som utgick ifrån våra roller som informationsspecialister. Sedan dess har vi vuxit successivt med ett breddat utbud av tjänster och verktyg.

Idag består Uppdragshuset erbjudande bland annat av:

  • Analys av företagsstrategier utifrån immaterialrättens alla olika verktyg
  • Kvalificerad innovationsrådgivning om risker och möjligheter
  • Utveckling av smarta administrationsverktyg som stödjer kundens innovationsarbete.

Teknisk utveckling

Uppdragshuset har alltid varit aktiva i utvecklandet av nya arbetssätt inom innovationsrådgivning. Utvecklingsarbetet fortsätter kontinuerligt och vi strävar hela tiden efter att introducera nya tjänster och verktyg. Några tekniska milstolpar under företags historia har varit:

2001 – först med att erbjuda beställning via internet
Vi var först i branschen med att erbjuda beställning via internet och samma år införde vi som standard att alltid OCR‐inläsa våra hänvisningar så att kunderna kan söka i dokumenten, något som idag är mer eller mindre standard.

2004 – ArchiveOnline lanseras
Som pionjärer var vi en av de första att erbjuda ett webbaserat administrationsverktyg ArchiveOnline – då ett enklare verktyg för att administrera patentinformation. Idag har verktyget nått sin fulla potential genom att bli en fullfjädrad plattform för att stödja innovationsprocesser och bevakningsflöden.

2006 – Nordiska Patent lanseras
Uppdragshuset har skapat den avgiftsfria internettjänsten Nordiska Patent. Vid lanseringen var det världens första kompletta nationella patentdatabas på internet, tätt följd av Googles motsvarighet för USA tre månader senare! Tack vare den nya tjänsten blev alla svenska patent sökbara i fulltext. Nordiska Patent licensieras även till kommersiella databasvärdar. Finns numera även som gratis app.

2008 – Quality Agent lanseras
2008 lanserade vi första versionen av Quality Agent, ett instrument för kvalitetsbestämning av patentdata i nationella kollektioner. Tack vare Quality Agent kan vi ytterligare höja vårt mervärde genom att kvalitetskontrollera våra leverantörer av patentdata. Resultatet av våra studier diskuterades bland annat vid IRF symposium i Wien 2009.

2011 – Uppdragshuset får innovationsstöd
Uppdragshuset fick stöd av Vinnova för att utveckla ett helt nytt arbetsverktyg för att automatiskt ta fram beslutsunderlag. Det bidrar till exempel till smidigare prioritering bland uppfinningsanmälningar i ett företags innovationsprocess då liknande dokument tas fram automatiskt i bakgrunden. Resultatet blev Automatch.

2014 – Uppdragshuset + World Patent Technology = sant

Uppdragshuset har sedan start arbetat efter målet ”Stödja kundens beslut genom utveckling av oss och våra tjänster”. Ett led i denna utveckling är att få fler kompetenta kollegor genom övertagandet av konkurrenten World Patent Technology AB.

WPT, som funnits på marknaden sedan 1990, har en lång erfarenhet av bedömningar av patenterbarhet och analyser av teknisk dokumentation ur ett innovationsperspektiv. Det betyder att Uppdragshuset kan erbjuda en utökad kompetenspool och att vi därmed kan bättre möta våra kunders behov.