skip to Main Content

Arbetssätt

Vi medverkar till våra kunders framgång enligt vår devis att delaktighet skapar mervärde. Genom att föra en dialog introduceras nya idéer och tankar som förbättrar resultatet. Vi erbjuder ett samarbete utifrån ett kostnadseffektivt synsätt, där vi ska leverera det som kunden verkligen behöver och efterfrågar. Det betyder i praktiken att anpassa beställning och avlämning utifrån varje uppdrags specifika förutsättningar för att optimera resultat och nedlagd konsulttid.

Vi lägger stor vikt på att förstå varje uppdrags unika karaktär så att resurser och resultat ger maximal nytta. Arbetet som innovationsrådgivare och informationsspecialist kräver tre olika kompetenser; hög teknisk och analytisk förmåga, juridisk erfarenhet om praxis inom immaterialrätt samt förståelse för affärsprocesser och marknad. Där dessa områden möts finns Uppdragshusets konsulter.

Utbildning av våra konsulter
Rollen som innovationsrådgivare kräver en hög kompetens, lång erfarenhet, ett öppet sinne samt förmågan att kunna lyssna och uppfatta kunders önskemål och behov. En förutsättning för det är kontinuerlig fortbildning av alla konsulter inom teknik och immaterialrätt. För att garantera att vi alltid ligger i den tekniska och juridiska framkanten investerar vi kontinuerligt i 10 utbildningsdagar per konsult och år.

Arbetsmetodik och processer
För att uppnå vår höga kvalitet arbetar Uppdragshuset i en projektform där alltid minst två personer samarbetar kring varje uppdrag eller frågeställning. Vi har även utvecklat arbetsprocesser för olika typer av uppdrag för att säkerställa bästa kvalitet och effektivitet. Samtliga granskningar utförs i minst två stora kommersiella patentdatabaser och/eller artikeldatabaser och på olika språk. De språk som vi behärskar flytande är svenska, engelska, tyska, franska, finska, arabiska, polska och ryska.

Säkerhet
Att arbeta med innovationer är en förmån och ett förtroende vi är mycket måna om att vårda. Därför omfattas varje uppdrag av rigorös sekretess. Kontakta oss för specifika frågor kring våra säkerhetssystem och rutiner.