skip to Main Content

Mål, strategi och värdegrund

Vårt mål: Stödja kundens beslut genom utveckling av oss och våra tjänster
För kunden innebär ett smartare innovationsstöd att vi ligger i framkanten vad gäller fackkunskap, tjänsteutbud och arbetsmetoder. Det kräver ett flexibelt tankesätt, där vi måste utveckla oss och ständigt pröva nya vägar, med målet att höja vår kompetens. Hela vår verksamhet bygger därför på att vi ser nya möjligheter och inte problem. Vi har ett ödmjukt förhållningssätt till varje uppgift som bygger på att våra kunder får rätt stöd i innovationsprocessen och att vi hjälper till att bistå med bästa möjliga lösning. En framgångsrik kund är en nöjd kund som bidrar till fler uppdrag och indirekt även till marknadsföring genom berätta vidare om vår kompetens.

Vår strategi: Genom dialog skapar vi mervärde
I mötet mellan två personer skapas alltid något nytt. I den kreativa dialogen utbyter man idéer, lyssnar och respekterar varandras åsikter samtidigt som man bejakar oliktänkande. Den processen skapar nya frågeställningar och sporrar till vidare utveckling. Detta tankesätt är lika viktigt i arbetet mellan medarbetare på Uppdragshuset som i kontakten med våra kunder. Det handlar i grund och botten om att kunden ska känna förtroende för oss och att vi internt kan samverka med våra olika kompetenser.

Våra värdegrunder:
Den värdegrund vi bygger Uppdragshuset på utgår från begreppen Nyfikenhet, Interaktion och Skapande. Dessa begrepp har för oss en grundläggande betydelse för vårt dagliga arbete och genomsyrar hela företaget från internt arbetssätt till externa relationer.

Omtanke
Betyder att vi  engagerar oss i varje uppgift och i varandra. Vi är alltid dedikerade i helheten i vad vi gör. Vi ser till att varje möte med kunder och kollegor har en professionell nivå.

Nyfikenhet
Innebär att vi har ett äkta intresse för teknik. Vi vill förstå och bredda vår kunskapsbas. Vi strävar efter kontinuerlig utveckling och förändring av våra arbetsmetoder.

Mod
Utgör grunden för vårt tänk att ifrågasätta rådande normer och ställa krav. Vi uppmuntrar en direkt kommunikation. Vi vågar agera utanför vår komfortzon.