skip to Main Content

Säkerhet

Att arbeta med innovationer är en förmån och ett förtroende vi är mycket måna om att vårda. Varje uppdrag omfattas av rigorös sekretess. Alla akter sparas i säkerhetsskåp och samtliga handlingar förstörs efter avslutat uppdrag. Vår lokal är skyddad av såväl galler som dubbla larmskal. Vi har vår egen krypterade dokumentserver väl inlåst i ett larmat serverrum i våra lokaler. Våra externa system finns i ett särskilt låst serverskåp i världens enda atomsäkra serverhall.

För att ytterligare höja säkerheten har vi inga VPN nätverk aktiverade och inte heller fjärraccess till våra interna dokumentsystem. All kommunikation och data i våra system är naturligtvis krypterad.