skip to Main Content

Automatch

Lös problemet att välja rätt idé

Innovationsprocessen sträcker sig från ursprunglig idé hela vägen till exploatering av produkten/tjänsten. Längs med detta flöde läggs massor av resurser på att plocka ut de unika idéer som har potential för marknaden. Tidspressen tvingar dig att snabbt filtrera alla kända koncept och problemet är att kunna fokusera uteslutande på de idéer som har lovande potential. I det arbetet erbjuder Automatch en unik möjlighet att göra en filtrering av mängden idéer på ett effektivt sätt.

Automatch – verktyg för beslutsstöd

Genom att automatiskt jämföra nya idéer med tidigare koncept, hämtar och presenterar Automatch dokument som bäst berör den nya idén. Det sker automatiskt och utan krav på interaktion.

Om det inte finns någon matchning på tidigare koncept, indikerar det att du har en idé med potential. På så sätt bli varje granskning av en idé under innovationsprocessen en fråga om enkel jämförelse.

Perfekt anpassad till dina behov

För att kunna leverera den bästa prestandan är Automatch anpassad efter och inställd på ditt specifika tekniska område. Det innebär att du interagerar med ditt företags egen och anpassade uppsättning av data. Verktyget implementeras som en fristående modul som lätt integreras i bakgrunden med befintliga kommersiella eller interna patentadministrationssystem.