Allmänt om våra tjänster

Genom hela innovationsprocessens krävs anpassad information för att stödja beslut och prioriteringar. Det är viktigt att skapa ett så koncist underlag som möjligt för att effektivisera vidareutvecklingen av ett projekt.

Uppdragshuset möter dina behov oavsett var du befinner dig i innovationsprocessen; om du står inför att påbörja ett utvecklingsarbete, om projektet befinner sig i utvecklingsfasen inför en lansering eller om konkurrenter hävdar sina patentskydd på marknaden. Typiska frågeställningar som vi utgår från i våra uppdrag kan vara:

  • Skanna av ett teknikområde som underlag inför projektstart
  • Analysera och kartlägga trender inom ett teknikområde
  • Definiera känd teknik kring en idé och avgöra möjligheten till patent
  • Undersöka giltigheten hos ett patent
  • Bedöma intrångsrisken för en produkt i förhållande till befintliga patent
  • Bevakning av teknikområden, konkurrenter, marknad etc. samt legal status av ansökningar/patent
  • Förstå skillnad mellan olika verktyg inom immaterialrätten och hur det påverkar verksamheten

Du kan skicka in din beställning via e-mail: order@uppdragshuset.se