skip to Main Content

Patentlandskap

Vi gör en kartläggning och analys av ett teknikområdes aktörer och trender utifrån till exempel geografiska, teknikmässiga eller tidsmässiga preferenser. Kartläggningarna utgår ifrån dina behov och målgruppen för det levererade resultatet. Det kan innebära allt ifrån en teknisk skanning inför projektstart till att skapa ett helt patentlandskap för identifiering av hot och möjligheter inom ett teknikområde eller en grupp aktörer.

Resultatet kan presenteras i form av patentdokument och statistik eller en detaljerad rapport med kommentarer, grafer/diagram och analyser.