skip to Main Content

Innovationsrådgivning

När du resonerar kring förverkligandet av en affärsidé eller en teknisk produkt är det viktigt att kartlägga vilka immaterialrättsliga, tekniska och affärsmässiga frågeställningar företagandet står inför. Vi på Uppdragshuset kan här bidra med teknisk och affärsmässig rådgivning, vid sidan av till exempel patentombud och jurister.

För att lyckas i innovationsprocessen är det exempelvis grundläggande att veta vilka verktyg som står till buds och att få tillgång till adekvata analyser och beslutsunderlag. Uppdragshuset har i dessa frågor arbetat med såväl Svenskt Näringsliv, Vinnova, ALMI och ett flertal nationella innovationscenter.

Vi rådgör och utbildar

Uppdragshuset har lång erfarenhet av att stödja våra kunder i deras utvecklingsprojekt. Vi erbjuder även kundanpassade kurser och rådgivning inom immaterialrätt och teknisk omvärldsanalys. Vi riktar oss mot företag som behöver bygga kunskap och få stöd inom immaterialrättsliga frågor.

Vi kan hjälpa till att koppla ihop dina affärsstrategier med den interna IP-verksamheten och det praktiska användandet av IPR på marknaden. Olika frågeställningar kan till exempel vara:

  • Vilka möjligheter finns inom immaterialrätt, open source, copyright etc.? Vad är fördelarna och nackdelarna? Vi går igenom grunderna för hur företaget ska tillämpa eller inte tillämpa IPR‐ skydd inom sin affärsstrategi.
  • Hur kan företaget utveckla IP-verksamheten? Vilka olika organisationsstrukturer behövs och hur fångar man upp innovativa idéer? Vi fungerar som bollplank med mål att förbättra innovationsprocessen.