skip to Main Content

Resurs på plats

Vid behov kan våra konsulter hyras in för att delta i ditt arbete på plats. Denna tjänst riktar sig främst mot företag som har tillfälligt behov av extra resurser inom patent- eller utvecklingsavdelningar. Uppdragshusets konsulter kan bidra med informationssökning och stödja kunden i olika beslut angående patent. De kan även bidra till att öka medvetandet om IPR i projektgrupper, forskningsavdelningar, etc.