skip to Main Content

Validitetsundersökning

Inför en invändning eller rättsprocess kring invalidering eller licensiering söker vi efter kompletterande, nyhetshindrande material kring ett patent. Vi utreder också om patentet är rätt utfärdat och kan bedöma möjliga begränsningar. I arbetet ingår analys om vad som har gjorts tidigare och vi hittar på så sätt nya spår för våra sökningar, baserat på frågeställningar som:

  • Vilka patentverk har utfört sökningar och vilka dokument har de identifierat som relevanta?
  • Vilka databaser hade man att tillgå vid tidpunkten och vilka sökprofiler användes?
  • Vilka datum utfördes sökningarna?

Utifrån analysen utarbetar vi sedan en egen sökstrategi. Vi kombinerar alltid flera stora kommersiella patentdatabaser/artikeldatabaser för att hitta varje eventuellt potentiellt hinder som påverkar nyhetsläget. Sökningar utförs på flera språk för att inget ska förloras i översättningen. Språk som vi behärskar flytande är engelska, tyska, franska, svenska, finska, arabiska, polska och ryska. Avrapporteringen utgår normalt från en mappning av påträffad dokumentation för respektive särdrag i patentkravet, så kallad claim charting.