skip to Main Content

Nordiska Patent 2.0

Nordiska Patent 2.0 – en milstolpe för svensk innovation

Nordiska Patent är en databas fullspäckad med hela den svenska innovationshistorien, från patent nr 1 från industrialismens vagga anno sent 1800-tal fram till dagens spjutspetsteknologi. Nordiska Patent innehåller alla nordiska patent sökbara i fulltext.

Sedan starten 2006 har det gjorts mer än 300 000 sökningar och Nordiska Patent har uppmärksammats såväl i Sverige som internationellt. Ett flertal högskolor och större bibliotek, som till exempel British Library och Kungliga Biblioteket, länkar och förmedlar besökare till tjänsten. Det visar på att det är viktigt för såväl näringsliv, uppfinnare och allmänhet att ha en nära tillgång till svensk teknikhistoria, oavsett var man bor.

Nordiska Patent finns även som gratis app!