Säkerhet

Att arbeta med innovationer är en förmån och ett förtroende vi är mycket måna om att vårda. Varje uppdrag omfattas av rigorös sekretess. Alla akter sparas i säkerhetsskåp och samtliga handlingar förstörs efter avslutat uppdrag. Vår lokal är skyddad av såväl galler som dubbla larmskal. Vi har vår egen krypterade dokumentserver väl inlåst i ett larmat serverrum i våra lokaler. Våra externa system finns i ett särskilt låst serverskåp i världens enda atomsäkra serverhall.

För att ytterligare höja säkerheten har vi inga VPN nätverk aktiverade och inte heller fjärraccess till våra interna dokumentsystem. All kommunikation och data i våra system är naturligtvis krypterad.