skip to Main Content

ArchiveOnline

Uppdragshuset har utvecklat det webbaserade verktyget ArchiveOnline för att arbeta med beställning och leverans av våra tjänster, samt för genomgång och hantering av dokument. Verktyget fungerar också som ett digitalt arkiv där patentdata uppdateras automatiskt.

ArchiveOnline kan anpassas efter dina interna processer för hantering av uppfinningsanmälningar, intrångsanalyser, bevakningar, mm. Användare kan till exempel delas in i grupper med tillhörande rättighetsnivåer för anpassade möjligheter att redigera data och dokument. Verktyget gör det lätt att kommentera och ranka dokument samt skicka dem vidare till berörda parter.

Workflow

Workflow är en tilläggsmodul till ArchiveOnline som är användbar i processer där en stor mängd dokument ska hanteras och/eller då flera personer är involverade. Det kan till exempel röra sig om arbete med intrångsundersökningar eller bevakningar.

Workflow stödjer dig i arbetsprocessen och synliggör var i processen ett dokument befinner sig, vad som är nästa steg och vem som ska göra det. Vidare ger verktyget möjlighet att övervaka arbetsprocesser och få en överblick över hur långt ni har kommit i vissa processer, var eventuella flaskhalsar finns och vilket varje enskild persons ansvarsområde är.

Tillsammans med dig utarbetar vi ett arbetsflöde med stationer för genomgång av dokument med kriterier för hur respektive dokument ska skickas vidare i organisationen.

Portal

Gränssnittet hos ArchiveOnline kan anpassas så att patentbyråer, större företag eller sökfirmor kan använda sin egen profil med logga och färger mot sina respektive kunder. Genom portalen administreras kunder och orderhantering. Beställning av uppdrag och leverans av resultat sker på ett säkert och lättöverskådligt sätt.

Kontakta oss för mer information!