skip to Main Content

Bevakning

Uppdragshuset är en helhetsleverantör av bevakningar och kombinerar våra konsulters kompetens med vårt webbaserade verktyg ArchiveOnline. Du kan få stöd genom hela processen, med alltifrån att sätta upp profiler och få leverans via ArchiveOnline till att kontinuerligt se över och uppdatera profiler.

Analys

Tillsammans identifierar vi dina behov och resurser. Därefter går vi igenom syftet och omfattningen av bevakningen för att uppnå ett optimalt resultat.

Bevakningsprofiler

I samråd med dig arbetar vi fram en bevakningsprofil av konkurrenter och/eller teknikområden. Ambitionen är att lägga upp en profil som täcker in det önskade teknikområdet med en bra träffbild (hög recall), och som samtidigt ger en godtagbar brusnivå och överskådlig mängd träffar (hög precision). Ofta har vi önskemål på att profilen inte får generera mer än ett visst antal träffar per leverans.

Optimering

Efter den första leveransen kan vi följa upp och optimera profilen. Du får resultatet och kategoriserar bra respektive dåliga dokument. Baserat på detta omarbetar vi profilen i syfte att optimera resultatet. Bevakningarna levereras sedan enligt dina önskemål, till exempel en gång i månaden.

För hantering av bevakningar kan ArchiveOnline kompletteras med tilläggsmodulen Workflow.