skip to Main Content

Produkter

För att följa upp projekt och hålla ordning på tillhörande dokumentation är nödvändigt med praktiska stödverktyg. Det kan vara viktigt att enkelt kunna spåra beslut, se vem som är ansvarig för vad samt underlätta arbetsprocessen med nya idéer och innovationer.

Vi utvecklar ständigt IT-verktyg som stödjer det praktiska innovationsarbetet. Vårt mål ar att vi med dessa erbjuder ett smartare och mer effektivt arbetssätt som underlättar er vardag. Speciellt har vi fokuserat på följande områden:

  • Automatisk matchning i bakgrunden för att ta fram beslutsunderlag mot t.ex. nya föreslagna idéer
  • Arbete med att sålla stora mängder dokument som vid en omvärdsbevakning eller intrångsanalys (Freedom To Operate).
  • Automatiserade arbetsflöden där dokument automatiskt slussas till mottagare beroende på gjorda val eller priorteringar.
  • Beställning och uppföljning av konsulttjänster till innovationsprojekt, t.ex. sökningar och bedömningar